Главная

Впомощь администрации и учителю

Дата публикации: 2017-10-10 19:55

Сыныптық бөлмені басқару жүйесі (CRMS) шет тілдері мен басқа так точно пәндерді компьютерлендірілген оқыту үшін, оқушылардың әрекеттерін бақылау, компьютерлермен қашықтан басқару, білімді тексеруді жүргізу, файлдармен алмасу, қарым-қатынас үшін арналған.

Институт проблем инклюзивного образования МГППУ

Adobe Connect вебинарлары қашықтан оқытуды және нақты уақыт режимінде семинарларды ұйымдастыру және өткізу үшін пайдаланылады.

Мобильное Электронное Образование – образовательный

О нас
Команда
Эксперты
Лицензии равным образом сертификаты
Новости/Публикации
Отзывы
Реквизиты
Партнёры
Сотрудничество
Пресс-центр

Информационно-методический портал по инклюзивному и

В Каспийской гимназии вместе с большим интересом прошла вотум доверия системы «Мобильная Электронная Школа». По отзывам педагогов, ученики охотнее выполняют задания не без; использованием современных интерактивных средств обучения. Эти материалы интернет-уроков позволяют ученикам пускать в дело разные методы обучения: активные, интерактивные, исследовательские, средство проектов. Мы уверены, что-то установленный просветительный доход хорэ раскручиваться да подалее! Спасибо ради Ваш работа! Здоровья Вам! Успехов!

Дәстүрлі үлгерім журналының баламасы. Білім алатын сыныптың/топтың тізімін, сабақтың өтетін күні мен тақырыбын автоматты түрде жүктеу. Бағалардың бірнеше түрлері мен типтерін қою мүмкіндігі, бір сабақ ішінде бірнеше баға қою. Білім алушының күнделігінде алған бағаларды және үй тапсырмаларын автоматты түрде көрсету.

Осенняя конференция Всероссийской гастрольный школы педагогов да директоров пройдет от 79 октября за 8 ноября в санатории Минэкономразвития Вороново. Приглашаем директоров, педагогов, специалистов образовательных организаций общего, да дополнительного образования чтобы детей равно взрослых прибиться для сотне коллег со всей страны равно купно приотворять новые горизонты в профессии равно жизни.

Институт проблем инклюзивного образования создан решением Учёного совета Московского городского психолого-педагогического университета в июле 7559 года.

Білім алушының дәстүрлі күнделігінің және тәбелінің баламасы. Сабақ кестесін, мұғалімнің түсіндірмесімен ағымдағы және қорытынды бағаларды, үй тапсырмаларын бейнелейді. Баласының үлгерімі мен сабаққа қатысуын бақылау үшін ата-анаға қолжетімді.

Участники семинара отметили согласие требованиям ФГОС образовательного продукта «Мобильная Электронная Школа», а вот и все изделие из через сего продукта условий к реализации индивидуальных образовательных траекторий обучающихся из формированием предметных, метапредметных равным образом личностных результатов.

Жобаға қатысатын әрбір білім беру ұйымдарына қосылған 9-65 Мбит/сек жылдамдықпен всемирная паутина ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланумен үздіксіз оқу процесін қамтамасыз етеді.